Göttingen’ da Vatandaş Girişimli İklim Referandumu

32 NKomVG uyarınca, bu vatandaş dilekçesindeki imzamla, aşağıdaki ifadeye ilişkin §33 NKomVG uyarınca bir vatandaş referandumu yapılmasını talep ediyorum:

“Göttingen şehri, “Göttingen İklim Planı 2030” da belirlenen iklim nötrlüğü hedefine ulaşmak için, önceden planlandığı gibi 2050 yılı için değil, 2030 yılı için çaba göstermeli ve bu amaç için halihazırda geliştirilen önlemleri uyarlamalı ve hızlandırmalıdır.”

Gerekçe

Göttingen İklim Planı 2030

2014 yılında sunulan “Masterplan% 100 Klimaschutz” ta (Yüzde yüz İklim Koruması Ana Planı’nda) Göttingen şehri, kapsamlı iklim nötrlüğü için hedef yıl olarak 2050 yılını belirledi. Fakat, bu önlem planı şu anda güncellenmektedir. Sözde, “Göttingen İklim Planı 2030” önümüzdeki 10 yıl için somut önlemler içerecektir, ancak iklim nötrlüğü için biz hedef yılın hala 2050 olacağını varsaymak durumundayız. Fakat, Paris İklim Anlaşması’nda kararlaştırıldığı gibi, 2050 yılının küresel ısınmayı 2 °C’nin altında, mümkünse 1.5 °C’ye sınırlamak için çok geç olduğunu düşünüyoruz.

Taleplerimiz

İklimi gelecek nesillere bozulmadan bırakma sorumluluğumuzu yerine getirmek için, “Göttingen İklim Planı 2030” un, uygulandığında Göttingen şehrinin, 2030 yılına kadar gerçek iklim nötrlüğünü elde edebilecek şekilde uyarlanmasını ve yeniden yazılmasını talep ediyoruz. Bu plan, özel hane halkı, ticari ticaret hizmetleri, sanayi, ulaşım, tarım ve CO2 giderimi sektörlerinde, bunun için gerekli önlemlerin planlanması ve uygulanması için yıllık maliyetleri ve personel gereksinimlerini anlaşılır bir şekilde açıkça tahmin etmelidir. 2018’den itibaren her yıl için, bu sektörlerdeki nihai enerji talebi ve sera gazı emisyonları belgelenecek veya tahmini planlaması yapılacaktır, böylece 2030 yılına kadar, bölgesel sera gazı yutaklarının bir kaynak-lavabo dengesine dahil edilmesiyle Göttingen’daki sera gazı emisyonları net sıfıra indirilecektir. Alınan tedbirlerin başarısını düzenli olarak izlemek için, uyarlanmış iklim planı aynı zamanda etkili bir takip-gözlem konsepti içermelidir. Vatandaşların “Göttingen İklim Planı 2030” a katılımıyla 2020’de halihazırda geliştirilen iklim koruma projelerine yönelik öneriler de plana açıkça dahil edilmelidir.

Avantajlar

Bizim bakış açımıza göre, yenilenebilir enerjilere, sürdürülebilir bina stokuna, fosilsiz hareketliliğe ve geniş yeşil koridorlara sahip iklime nötr bir Göttingen, tüm Göttingen sakinlerinin yaşam kalitesini ve sağlığını artıracaktır. 2030 yılına kadar iklim nötrlüğü hedefine, ancak siyaset, iş dünyası ve hepimizin birlikte cesurca hareket etmesiyle ulaşılabilir. Şimdi harekete geçersek, biz kazanırız!

Aşağıda ismi geçenler yetkili temsilci olarak atanır:

[…]

Lütfen dikkat:

Lütfen okunaklı yazınız. Yalnızca Göttingen’da oy kullanma hakkına sahip kişilerin imzaları geçerlidir.

Lütfen imza listesini hemen aşağıdaki adrese iade edin veya toplama noktalarından birine teslim edin. Toplama noktalarını goettingen-klimaneutral.de internet adresindeki ana sayfamızda bulabilirsiniz. Lütfen sorularınızı e-posta adresimize göndermekten çekinmeyin:  goettingenzero@posteo.de. Çok teşekkür ederiz!

[…]

Veri koruma bildirimi: Toplanan kişisel veriler yalnızca bu vatandaş dilekçesini yerine getirmek amacıyla işlenebilir ve kullanılabilir; prosedür için artık gerekli olmadığında derhal imha edilmelidir.